درخواست استخدام در کی اف سی حلال

نام*:
نام خانوادگی*:
نام پدر*:
شماره شناسنامه*:
تاریخ تولد*:
مدرک تحصیلی*:
رشته تحصیلی*:
وضعیت تاهل*: مجردمتاهل
ساکن*:
شماره تلفن همراه*:
شماره تلفن ثابت*:
محدودیت ساعت کاری*: دارمندارم
اگر محدودیت ساعت کاری دارید چه ساعتی:
محدودیت سفرهای کاری*: دارمندارم
تمایل به کار در
استان*:
شهرستان*:
شهر*:

رسته های کاری مورد علاقه* : دفتر مرکزی شرکتشعبه
رسته های کاری پرسنل دفتر مرکزی : حسابدارصنایع غذاییآموزشبازاریابیاجرایی و اداریبازیگر تیزرهای تبلیغاتیسایر
رسته های کاری پرسنل شعب: نماینده شرکت در شعبهصندوقدارحسابدارمربی کودکآشپز فست فودمهماندارسالن کارنظافت چیبیرون بر همراه با موتورراننده وانت

مخصوص بازیگران تیزرهای تبلیغاتی و پرسنل پشت کانتر :
به تیپ ظاهری خود از یک تا پنج نمره دهید ( یک کمترین ) : 12345
به زیبایی ظاهری خود از یک تا پنج نمره دهید ( یک کمترین ) : 12345
قد:
وزن:

توضیحات: